Leczenie zaburzeń emocjonalnych u dzieci w Warszawie | salusprodomo.pl

W dzisiejszych czasach dzieci są niezwykle często narażone na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz emocjonalne. Wpływ ma na to wiele czynników, przede wszystkim stały dostęp do technologii oraz brak uwagi ze strony rodziców. Wpłynęła na to również pandemia, która sprawiła, że dzieci miały bardzo ograniczony kontakt z rówieśnikami. Właśnie z tego powodu młodzież często niezbyt dobrze radzi sobie z własnymi emocjami, co prowadzi do licznych zaburzeń. W takiej sytuacji warto skontaktować się z doświadczonym terapeutą.

Leczenie zaburzeń emocjonalnych u dzieci w Warszawie
obrazek prezentujacy

Dziecko z zaburzeniami zachowania i emocji — co robić?

Leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży musi być zawsze poprzedzone kompleksową diagnostyką. Od trafności diagnozy zależy skuteczność leczenia psychofarmakologicznego. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne często występują przy różnych konfiguracjach diagnostycznych. Rozpoznanie konkretnej jednostki determinują zarówno objawy specyficzne, jak i niespecyficzne, które mogą wystąpić również w innych jednostkach chorobowych. W procesie diagnostycznym często decydują nie główne objawy, ale ich kombinacje.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci — jak leczyć?

Leczenie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży musi być zawsze poprzedzone profesjonalnym procesem diagnostycznym, psychologicznym i psychiatrycznym. Główną cechą zaburzeń zachowania jest to, że nie odpowiadają one przyjętym normom. Problemem jest asymilacja i przestrzeganie norm społecznych i zasad moralnych, co może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju osobowości. Zaburzenia zachowania powodują poważne zakłócenia w życiu społecznym, rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, co znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Gdzie zdecydować się na pracę z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi w Warszawie?

Leczenie zaburzeń emocjonalnych u dzieci wymaga bardzo wyjątkowego podejścia. Z tego też powodu konieczne jest wsparcie doświadczonego terapeuty, który posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Z tego też powodu warto skontaktować się z centrum medycznym Salus Pro Domo. Pracujący tu terapeuci na bieżąco biorą udział w licznych szkoleniach oraz kursach, dzięki czemu mogą podnosić swoje kwalifikacje. Ponadto do każdego przypadku podchodzą w pełni indywidualnie, co jest niezwykle ważne szczególnie w pracy z dziećmi.